De nieuwste clubkleding en artikelen vindt u in onze webshop. Klik hier voor de webshop

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap MBCN

Lidmaatschap per kalenderjaar €70,00
Aanmelding na 1 juli: 50% van het bovengenoemde bedrag

Aanspreekvorm*:
   Titel:
Voorletters*:
Tussenvoegsel:
Achternaam*:
Adres*:
Postcode/Woonplaats*:
Land*:
(Mobiele) telefoon:
E-mail*:
Geboortedatum*:
Gegevens auto's*:
Tijdschrift "Classic"*:
Hoe bent u bij ons terecht gekomen?*:

Uw lidmaatschap kan worden opgezegd volgens artikel 4 lid 5 van de statuten, dit houdt in dat u twee maanden voor het einde van het kalenderjaar, schriftelijk of per mail moet opzeggen via: penningmeester@mbcn.nl

Algemene vragen over uw lidmaatschap, stuur mail naar: secretaris@mbcn.nl.
Vragen omtrent uw contributiebetaling, stuur mail naar: penningmeester@mbcn.nl.

Plaats*
Datum*
Door het aanvinken van het vakje hiernaast, verklaart u zich akkoord met het lidmaatschap van de MBCN.* Ja, ik ga akkoord
Door het aanvinken van het vakje geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van u persoonsgegevens en gaat u akkoord met onze privacyverklaring.* Ja, ik ga akkoord
Hoe wilt u betalen?*
Maatschappelijk partner
Inloggen